ZAŠTO OVAJ TRENING?

 

Zasnovan na univerzalno primenljivoj metodologiji i alatima koji se koriste u svakodnevnoj poslovnoj  praksi preduzeća, trening Priprema strateškog plana namenjen je menadžmentu i zaposlenima na svim nivoima  organizacione strukture u bilo kojoj privrednoj grani, institutima, obrazovnim institucijama i udruženjima.

 

U fokusu treninga je predstavljanje i primena koncepta Lista usklađenih ciljeva (Balanced Scorecard) uz veliki broj interaktivnih primera iz poslovne prakse. Učesnici prolaze kroz tri segmenta metodologije: strateška analiza, strateški izbor i implementacija  strategije. Upoznaće se sa alatima strateške analize kao što su: PESTEL, SWOT, Porterov model, portfolio  matrica, analiza ključnih kompetentnosti, analiza lanca vrednosti, analiza jaza, analiza scenarija i strateško drvo.

 

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

 

Kroz trening, učesnici će imati prilike da nauče kako se priprema strateški plan, sprovodi strateška analiza, primenjuje metodologija Lista usklađenih ciljeva i i kako se vrši monitoring realizacije strategije.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Strateška analiza (opšta, granska i interna)
 • Strateški izbor
 • Mehanizmi implementacije strategije
 • Strateško mapiranje
 • Lista usklađenih ciljeva (Balanced Scorecard)
 • Monitoring realizacije strategije
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice