Dr Tamara Vlastelica

Predavač

Doktor nauka u oblasti makretinga i komunikacija. Završila osnovne (Menadžment program) i magistarske studije (Marketing i PR) na Fakultetnu Organizacionih nauka, a doktorsku disertaciju odbranila na temi „Upravljanje reputacijom primenom koncepta korporativne društvene odgovornosti u marketingu i odnosima s javnošću“.
Trenutno angažovana kao profesor na Fakultetu organizacionih nauka. Karijeru započela u Beogradskoj otvorenoj školi, posle čega prelazi na poziciju konsultanta za komunikacije i medije u Smart kolektiv. Od 2007. do 2010. je bila zadužena za vođenje odeljenja Marketinga i komunikacija kompanije Deloitte, a nakon toga preuzima vođenje korporativnih komunikacija u kompaniji Coca Cola. Od 2012. godine je savetnik Victoria grupe za korporativne komunikacije.
Tamara je 2014. godine izabrana za najboljeg mladog menadžera ispred Srpske asocijacije menadžera, a 2017. joj je uručena PRO PR Awards priznanja za doprinos razvoju odnosa s javnošću u regionu.
Iza sebe ima veliki broj projekata i publikacija.

 

Saradnica Beezy edu lab d.o.o. na edukativnim projektima.