ZAŠTO OVAJ TRENING?

Kontroling je specifična oblast koja se zasniva na znanju i praksi iz oblasti finansija i upravljačkog  računovodstva. Trening je namenjen top i srednjem menadžmentu, zaposlenima u sektorima finansija,  računovodstva, planiranja, kontrolinga, ali i zaposlenima u svim drugim poslovnim funkcijama gde  zaposleni obavljaju poslove internog izveštavanja i kontrole.

 

Učesnici mogu biti potpuni početnici u navedenim oblastima, do profesionalaca u bilo kojoj privrednoj grani, institutima, obrazovnim institucijama, međunarodnim organizacijama, NGO, sportskim udruženjima i organizacijama. Trening se zasniva na teorijskom konceptu finansija i upravljačkog računovodstva, kao i na interaktivnim i konkretnim primerima iz poslovne prakse.

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

Kroz praktične vežbe i radionice učesnici dobijaju set alata i excel dokumenata pomoću kojih se odvijaju praktične vežbe. Kroz trening, učesnici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa osnovama finansija, upravljanja, troškovima, izveštavanjem, analizom dokumenata i svim neophodnim informacijama prilagođenim sastavu grupe.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Selektovanje relevantnih informacija, analiza finansijskih i ključnih podataka, sistematizacija i prezentovanje
 • informacija kao podloga za menadžersko odlučivanje
 • Priprema jasnih, sažetih i preglednih menadžerskih izveštaja, uz osnovne smernice za tumačenje dobijenih rezultata
 • Postavljanje budžeta i planova
 • Upravljanje pomoću ciljeva
 • Sistemi obračuna troškova
 • Obračun cene koštanja i njen značaj u donošenju odluka
 • Strateško planiranje, BCG matrica, SWOT analiza, implementacija strateških planova
 • Postavljanje KPI-eva kao osnove za menadžersko odlučivanje i kontrolu
 • Odgovornost i značaj kontrolora u sistemu kontrolinga
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Ciljna grupa: top i srednji menadžment, zaposleni u sektorima finansija

   Trajanje treninga: 1 dan

   Teme prilagođene stepenu znanja učesnika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: