ZAŠTO OVAJ TRENING?

Finansijski menadžment je od velikog značaja, kako za početnike u oblasti finansija, tako i za profesionalce  kojima su potrebni odgovori na specifična pitanja. Trening je namenjen menadžerima i zaposlenima na svim  nivoima organizacione strukture, nezavisno od sektora u kojem rade, i primenjiv je za sva preduzeća u bilo kojoj privrednoj grani.

 

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

Trening se zasniva na interaktivnom radu, radionicama i praktičnim primerima pomoću kojih se na jednostavan način prikazuju teorijski koncepti i alati predviđeni za finansijsku analizu. Za pojedine tematske oblasti trening se sprovodi na unapred pripremljenim primerima na računaru.

Trening se može prilagoditi potpunim početnicima u oblasti finansija do srednjeg i naprednog nivoa.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i izveštaja o novčanim tokovima
 • Analiza profitabilnosti
 • Analiza likvidnosti
 • Analiza solventnosti
 • Analiza aktivnosti
 • Radionica: Uradimo racio analizu našeg preduzeća
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Ciljna grupa: prilagođeno svim nivoima zaposlenih u poslovnoj organizaciji

   Trajanje treninga: 1 ili 2 dana

   Teme prilagođene stepenu znanja učesnika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: