Beezy edu lab d.o.o. vas poziva na Otvoreni trening sa temom
„Analiza tržišta i kupaca sa tehnikama uticaja na prodajne rezultate“,
namenjen zaposlenima u prodaji, sa i bez prethodnog iskustva.

CILJNA GRUPA:
Zaposleni u sektorima prodaje i nabavke.

 

AGENDA I TEME TRENINGA:
1) PRIPREMNI SASTANAK
Na ovom uvodnom sastanku, trener i učesnici se dogovaraju oko inputa koji učesnici dostavljaju
treneru, a na osnovu koga trener moderira simulacije i vežbe koje oslikavaju konkretne praktične
situacije u kojima se učesnici svakodnevno nalaze.

2) TRENING
Modul 1 – Faza dodela zadatka, vežba simulacija poslovnog razgovora na prodajnu temu, trener
je u ulozi potencijalnog poslovnog partnera, snima se poslovni sastanak.
Modul 2 – Analiza, povratna informacija 1 na 1, Povećanje kompetencija iz oblasti organizacije
posla, zakazivanje, priprema, ucestvovanje i upravljanje prodajnim sastankom
Modul 3 – Kako saznati šta „boli klijenta“? Kako da pronađemo rešenja za klijenta. Ispitati i
iskoristiti maksimalni potencijal klijenta, donošenje odluka, ko donosi odluke kod njih kod nas,
kako reći ne znam ili ne ?
Šta posle sastanka ?
Modul 4 – Ponovna vežba prodajnog sastanka, zadatak, snimanje.

3) FOLLOW-UP SESIJA
Na ovoj sesiji, 7-14 dana nakon završetka treninga, učesnici će imati mogućnost da sa trenerom
obrade situacije koje su implementirali u praksi nakon treninga, kao i da dobiju dodatne sugestije
za budući rad sa kupcima.

 

OČEKIVANI ISHODI OBUKE:
Ova obuka kod učesnika će u poslovnim situacijama dovesti do:
– Razvoja prodajnih veština
– Boljeg nastupa na poslovnim sastancima
– Kvalitetnijeg odnosa sa klijentima
– Izgradnje sopstvenog prodajnog stila
– Stvaranja poslovnih partnera sa visokim nivoom poverenja.

Gore navedeno će biti vidljivo i kod:
– Višeg nivoa vođenja prodajnog i procesa pregovaranja u prodaji,
– Poboljšane komunikacije sa kupcima.

 

Mesto održavanja online.

 

Obuka traje 4 sata (ukupno 16 sati)

Modul 1 – 04.10.2021; 05.10.2021; 06.10.2021.
Modul 2 – 11.10.2021; 12.10.2021; 13.10.2021.
Modul 3 – 18.10.2021; 19.10.2021; 20.10.2021.
Modul 4 – 25.10.2021; 26.10.2021; 27.10.2021.