Beezy edu lab d.o.o. sa zadovoljstvom oglašava promotivni set Otvorenih programa na temu: TRAIN THE TRAINER Edukativni program za zaposlene koji se bave prenosom znanja

Ciljna grupa
Ovaj program koji je otvorenog tipa, namenjen je svima koji se svakodnevno susreću sa prenosom znanja i veština unutar poslovne organizacije.

Teme programa
Orijentisan na najbolje savremene prakse, ovaj program na interaktivan način, putem vežbi, simulacija, video materijala, testova i kvalitetno moderiranih diskusija obrađuje osnovne elemente efektivnog prenosa znanja koje savremeni poslovni trener treba da poseduje.

Koristi od programa
Učesnici će korist od ovog programa uvideti u povećanom samopouzdanju u organizaciji, pripremi i izvođenju raznovrsnih vidova prenosa znanja.
Organizacije će korist od programa imati u sinhronizovanom i sistematizovanom upravljanju znanjem i njegovog efektivnog prenosa.

BLOK 1: PRIPREMA TRENINGA

 • POSTAVLJANJE CILJEVA TRENINGA
 • PRIPREMA ZA UČESNIKE
 • TEHNIČKA PRIPREMA TRENINGA

BLOK 2: PRENOS ZNANJA

 • KORIŠĆENJE INSTRUMENATA
 • TEHNIKE FASILITACIJE
 • KOMUNIKACIONE VEŠTINE TRENERA

 

BLOK 3: EVALUACIJA I IZVEŠTAVANJE SA TRENINGA

 • EVALUACIJA POSTIGNUTIH CILJEVA
 • IZVEŠTAVANJE SA TRENINGA
 • POSTAVLJANJE CILJEVA POBOLJŠANJA

Datumi održavanja Otvorenih treninga u decembru 2023. godine su:

 1. NIŠ                 04.decembar
 2. NOVI SAD      06.decembar
 3. BEOGRAD      08.decembar

 

Optimalne grupe za rad iz našeg iskustva broje od 5-10 učesnika i sa takvim grupama moguće je ostvariti efikasnost i dinamičnost.
Učesnici ne moraju da imaju instalirane platforme na svojim računarima, dovoljno je da imaju relativno dobar protok interneta.
Učesnicima obezbeđujemo materijal sa treninga u pdf formatu, kao i hardcopy vežbanke za vežbe u toku treninga.

Cena celokupnog programa: 17.500 rsd+pdv po učesniku.