Beezy edu lab d.o.o. sa zadovoljstvom oglašava promotivni set Otvorenih programa na temu: PROJEKTNA ORGANIZACIJA MARKETINŠKIH PROCESA Edukativni program za rukovodioce projekata vezanih za interne i korporativne marketinške aktivnosti

Ciljna grupa
Ovaj program koji je otvorenog tipa, namenjen je rukovodiocima koji se svakodnevno susreću sa izazovima projektnog planiranja i implementacije korporativnih, marketinških i sličnih aktivnosti.

Teme programa
Orijentisan na najbolje savremene prakse, ovaj program na interaktivan način, putem vežbi, simulacija, video materijala, testova i kvalitetno moderiranih diskusija obrađuje osnovne faze projektnog menadžmenta projekata organizacije događaja, seminara i korporativnih aktivnosti vezanih kako za zaposlene, tako i za sve ostale stejkholdere (dobavljači, kupci, investitori, šira društvena zajednica).

Koristi od programa
Učesnici će korist od ovog programa uvideti u povećanom samopouzdanju u donošenju odluka i lakšem savladavanju situacija koje iziskuju planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolisanje projekata događaja, seminara, korporativnih aktivnosti.
Organizacije će korist od programa imati u sinhronizovanom i sistematizovanom upravljanju projektima u internim marketinškim aktivnostima a u cilju efektivnijeg i efikasnijeg doprinosa organizaciji koja je u njihov razvoj i napredovanje uložila ovim programom.

MODUL 1: PLANIRANJE PROJEKATA

 • Razumevanje svrhe projekta
 • Određivanje ključnih KPI projekta
 • Određivanje budžeta projekta
 • Raspodela resursa (ljudske, finansijski, infrastruktura)

MODUL 2: IMPLEMENTACIJA PROJEKATA

 • Rad po fazama projekta
 • Upotreba Ishikawa, Gantt, PERT, Critical Path Method
 • Iscrtavanje algoritma događaja
 • Rezervni scenariji

MODUL 3: KONTROLA PROJEKATA

 • Frekvencija kontrolnih tačaka u projektu
 • Učestalost projektnih sastanaka
 • Komunikacija u projektima
 • Zaključenje projekta i proslava uspeha

MODUL 4: SIMULACIJA PROJEKTNOG PLANIRANJA KORPORATIVNOG DOGAĐAJA

 • Upotreba svih elemenata projektnog upravljanja u praksi

Datumi održavanja Otvorenih treninga u novembru i decembru 2023. godine su:

 1. PLANIRANJE PROJEKTA: 20.novembar
 2. IMPLEMENTACIJA PROJEKTA:  23.novembar
 3. KONTROLA PROJEKTA: 27.novembar
 4. SIMULACIJA PROJEKTNOG PLANIRANJA: 04.decembar

Optimalne grupe za rad iz našeg iskustva broje od 5-10 učesnika i sa takvim grupama moguće je ostvariti efikasnost i dinamičnost.
Učesnici ne moraju da imaju instalirane platforme na svojim računarima, dovoljno je da imaju relativno dobar protok interneta.
Učesnicima obezbeđujemo materijal sa treninga u pdf formatu, kao i hardcopy vežbanke za vežbe u toku treninga.

Cena celokupnog programa: 70.000 rsd+pdv po učesniku.