ZAŠTO OVAJ TRENING?

Upravljanje ljudima zaposlenim u komercijalnim aktivnostima je , duboko verujemo, umetnost. Izdati prave ciljeve, jasno i sa objašnjenom logikom, a pri tome i motivisati, inspirisati i na akciju pokrenuti armiju komunikativnih ekstrovertnim ljudima sa jakim analitičkim sposobnostima (ili je vaš oglas za komercijalistu, referenta nabavke ili marketing juniora drugačiji…?), nije lako, ali ima li tu recepta za uspeh?

 

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

Naši iskusni treneri koji su vodili raznovrsne timove provešće vas kroz uzbudljivo putovanje kroz situacije koje su rešavali u svojim karijerama u uspešnim korporacijama ali i u preduzetničkim poduhvatima. Bavimo se organizacijom tima, shvatanjem njegove dinamike, ulogama u timu i stvaranja visokoefikasnih prodajnih timova.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Šta karakteriše prodajni tim?
 • Uloge u prodajnom timu
 • Tipovi rukovodilaca prodajnog tima
 • Plan i organizovanje prodajnog tima
 • Vođenje i kontrola prodajnog tima
 • Pravilno delegiranje u prodajnom timu
 • Inspirisanje i motivacija prodajnog tima
 • Krizne situacije – nedostizanje prodajnog plana
 • Proslava uspeha prodajnog tima
 • Stvaranje „high-performing“ prodajnih timova
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

Polaznici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Ciljna grupa: rukovodioci timova u sektorima prodaje, nabavke, marketinga, komercijalnom sektoru

   Trajanje treninga: 2 dana

   Teme prilagođene stepenu znanja polaznika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: