Liderstvo je u današnjem poslovnom kontekstu neophodnost održivog razvoja jedne poslovne organizacije. U okvirima jednog društva, tanka je granica između poslovnog i svakog drugog oblika liderstva – nas međutim interesuje liderstvo u poslovanju, liderstvo zbog stvaranja održive dodatne vrednosti, liderstvo stvaranja efektivnijeg radnog okruženja. Treninzi iz Liderstva namenjeni su menadžerima sa poslovnim iskustvom, kako u vođenju procesa, tako i u vođenju timova i za cilj imaju sistematizaciju i podizanje znanja i iskustva iz menadžmenta na još viši nivo. Ciljna grupa treninga iz Liderstva su srednja i viša linija upravljanja iz svih sektora poslovne organizacije ali i profesionalci u bilo kojoj privrednoj grani, institutima, obrazovnim institucijama, međunarodnim organizacijama, NGO, sportskim udruženjima i organizacijama.

Trening  se zasniva na teorijskom konceptu Liderstva, kao i na interaktivnim i konkretnim primerima iz poslovne prakse. Kroz praktične vežbe i radionice učesnici dobijaju set alata i dokumenata pomoću kojih se praktične vežbe i odvijaju.

Kroz trening, učesnici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa osnovama Liderstva, upravljanja ljudima, motivisanjem i inspirisanjem, situacionim upravljanjem, konceptima, temama i metodima prilagođenim sastavu grupe.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Liderstvo i menadžment – preklapanja i dodirne tačke
 • Situaciono liderstvo – Hersey/Blanchard model
 • Tipovi poslovnog lidera – klasifikacija po D.Golemanu
 • Liderske veštine – motivisanje, coaching, delegiranje, feedback i druge
 • Stvaranje vrhunske poslovne organizacije
 • Analiza problema i donošenje strateških odluka
 • Upravljanje greškama i inovativnost
 • Samoliderstvo – 5 tačaka samovođenja poslovnog lidera
 • Lider stvara nove lidere
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice