ZAŠTO OVAJ TRENING?

Korporativna kultura kao skup vrednosti, normi i stavova jedne radne organizacije prevazilazi okvir koji je  imala pre samo pet godina i prostire se u novu, globalno vidljivu dimenziju brenda poslodavca. Brend  poslodavca ima veliki uticaj u privlačenju i zadržavanju kadrova, dok organizaciona kultura predstavlja  njegovu globalno vidljivu dimenziju. Trening je namenjen svim menadžerskim nivoima u preduzeću, ali i učesnicima koji se upoznaju sa značajem organizacione kulture.

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

 

Na samom treningu predstavljaju se teorijski koncepti i primeri iz novonastalih potreba na tržištu. Korak po  korak se savladavaju ključne tematske celine poput: pojam korporativne kulture u digitalnoj eri i kako na  nju gleda XYZ generacija, korporativna kultura kao odgovor na eksternu adaptaciju i internu integraciju, kako  kreirati, menjati i održavati prihvatljiv model korporativne kulture, i na koji način najbolje koristiti korporativnu kulturu u rukovođenju i internom i eksternom  komuniciranju.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Pojam, definicija i značaj korporativne kulture u digitalnoj eri
 • Korporativna kultura kao globalni brend poslodavca
 • Korporativna kultura kao brend poslodavca u očima XYZ generacije
 • Korporativna kultura kao odgovor na eksternu adaptaciju i internu integraciju
 • Kako se korporativna kultura stvara, menja i održava?
 • Kako se korporativna kultura manifestuje u svakodnevnom radu?
 • Kako rukovoditi u skladu sa vrednostima korporativne kulture?
 • Kako interno i eksterno komunicirati u skladu sa vrednostima korporativne kulture?
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice