TEST: Krizna strategija

Napomene: Testovi sadrže ukupno 40 pitanja za 4 bloka. Sva pitanja su multiple choice, pri čemu je kod svih pitanja samo jedan od ponuđenih odgovora tačan. Ukupan procentualni skor za ceo modul se izvodi kao broj tačnih odgovora u odnosu na ukupan broj pitanja. Preporuka je da polaznik odgovori na najmanje 70% pitanja da bi se smatralo da je uspešno savladao ovaj modul. Pre izrade testa polaznik treba da prođe kroz materiju konkretnog bloka i da sam proceni da je spreman za test. Test se radi samo jednom od strane jednog polaznika i jednom dobijeni skor se ne može korigovati naknadno.