Finansijski kontroling

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Zatvoreno

FINANSIJSKI KOTROLING (MERENJE PERFORMANSI & ALOKACIJA TROŠKOVA)

Kontroling je specifična oblast koja se zasniva na znanju i praksi iz oblasti finansija i upravljačkog  računovodstva. Trening je namenjen top i srednjem menadžmentu, zaposlenima u sektorima finansija,  računovodstva, planiranja, kontrolinga, ali i zaposlenima u svim drugim poslovnim funkcijama gde  zaposleni obavljaju poslove internog izveštavanja i kontrole.

 

Učesnici mogu biti potpuni početnici u navedenim oblastima, do profesionalaca u bilo kojoj privrednoj grani, institutima, obrazovnim institucijama, međunarodnim organizacijama, NGO, sportskim udruženjima i organizacijama. Trening se zasniva na teorijskom konceptu finansija i upravljačkog računovodstva

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Finansijski kontroling – analiza, izveštavanje i navigacija kompanije
 • Merenje performansi i finansijski kontroling
 • Ključni indikatori performansi – dobre i loše prakse
 • Šta raditi sa Y-o-Y, CAGR, ROI, ROA, ROE, EVA, MVA i drugim pokazateljima?
 • Integracija pojedinačnih mera u sistem za merenje performansi
 • Praktični zadaci
 • Finansijski kontroling i uspešna alokacija troškova
 • Problemi “besplatnih jahača“ u organizacijama – kako pravično raspodeliti troškove na projekte i troškovne centre?
 • Prakse alokacije troškova – stvarni i standardni troškovi. Kako finansijski kontroling može pomoći u pravičnoj alokaciji troškova
 • „ABC“ sistem troškova
 • Praktični zadaci za vežbu
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Vešto vođene diskusije
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

Polaznici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Trajanje: 2h i 40 minuta

Lekcija: X

Testovi: Da

Sertifikat: Da

Sertifikat: