Krizna komunikacija

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Zatvoreno

Jedna od ključnih veština menadžmenta je komunikacija. Komunikacija u krizi ima naglašen značaj iz više aspekata i stoga je u ovom kontekstu sagledavamo sa posebnim fokusom.

Komunikacija zahteva planiranje, način na koji smo kriznu komunikaciju osmislili, dogovorili i „istrenirali“ pre krize, u velikoj meri odrediti uspešnost strategije komunikacije u toku njenog trajanja.

 

Postavljanje okvira internih i eksternih komunikacija, formiranje i obučavanje kriznog tima, određivanje ključnih stajkholdera i prioriteta u komunikaciji tokom krize, kreiranje ključnih poruka, komunikacija sa medijima, kao i specifičnosti komunikacije putem društvenih mreža, oblasti su koje ovaj program pokriva.

 

Po okončanju krize, koja je uloga komunikacije i kako da se na pravi način očuva reputacija organizacije, dodatna su pitanja kojima ćemo se pozabaviti.

Program je kreiran sa idejom da pruži odgovore, primenljive alate i konkretne savete u svim kriznim situacijama. Modul Krizne komunikacije delimično pokriva i aktuelnu krizu izazvanu pojavom COVID-19. Program, uz primere iz svetske i domaće prakse, obrazlaže konkretna rešenja kako da se kriza na što efikasniji način savlada, posledice krize ublaže i osigura dalji razvoj organizacije kroz kvalitetnu komunikaciju.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
  • Rizici i krize: niko nije imun!
  • Planiranje kriznih komunikacija
  • Strategije i taktike kriznih komunikacija
  • Čuvanje reputacije: komunikacija nakon krize
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

  • Testove znanja
  • Studije slučaja
  • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
  • Vešto vođene diskusije
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

Polaznici koji završe program stiču:

  • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
  • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Trajanje: 3h i 50 minuta

Lekcija: IV

Testovi: Da

Sertifikat: Da

Sertifikat: