Krizne finansije

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Zatvoreno

Jedan od ključnih izazova tokom krize je upravljanje finansijama u kratkom roku, a pre svega imajući u vidu aktuelno smanjenje prodaje, poteškoće u naplati i uvećani kreditni rizik, kašnjenja ili potpunu obustavu plaćanja i slično. Upravljanje finansijama u periodu krize predstavlja okosnicu preživljavanja preduzeća i osnovu njegovog razvoja nakon krize.

Program je kreiran sa pažnjom da pruži odgovore, primenljive alate i konkretne savete u svim kriznim situacijama. Modul Krizne finansije  delimično pokriva i aktuelnu COVID-19 analizu. Program, uz praktične primere iz prakse domaćih organizacija, obrazlaže konkretna rešenja kako da se kriza na što efikasniji način savlada, posledice krize ublaže i osigura dalji razvoj organizacije kroz kvalitetnu komunikaciju.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Uticaj krize na finansijsko zdravlje preduzeća
 • Finansijske odluke pre, tokom i nakon krize
 • Analiza finansijskog zdravlja preduzeća
 • Likvidnost tokom krize
 • Krediti
 • Ostale relevantne poslovne odluke tokom i nakon krize
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Vešto vođene diskusije
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

Polaznici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Trajanje: 5h

Lekcija: VI

Testovi: Da

Sertifikat: Da

Sertifikat: