Krizno odlučivanje

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Zatvoreno

Odlučivanje je jedna od faza menadžmenta i predstavlja proces u, okviru kog se na osnovu procene aktuelne situacije i predviđanja trendova – birajući između alternativa donosi odluka o budućim ciljevima i pravcima razvoja organizacije.

Krizno odlučivanje zahteva brzu reakciju čiji je cilj zaustavljanje ili umanjivanje potencijalnih gubitaka izazvanih krizom. Međutim, menadžeri ne raspolažu sa dovoljno relevantnih informacija, a u kratkom roku, vrlo često se kreiraju brojne i ponekad kontradiktorne informacije te je teško doneti efikasnu i optimalnu odluku. Vrlo često krizni menadžer nema dovoljno vremena za analizu situacije te izostaje detaljni uvid u aktuelno stanje i kreiranje optimalnih odluka. S druge strane, nameće se odgovornost jer od efektivne i blagovremene odluke o potrebnim akcijama i zaduženjima zavisi opstanak organizacije i dimenzije posledica krize. Istovremeno, krizni menadžeri suočavaju se sa etičkim i moralnim nedoumicama te krizno odlučivanje postaje profesionalni izazov koji zahteva specifična znanja, praktično iskustvo i primenu brojnih tehnika da bi se donela najbolja odluka.

Program je kreiran sa pažnjom da pruži odgovore, primenljive alate i konkretne savete u svim kriznim situacijama. Modul Krizno odlučivanje delimično pokriva i aktuelnu COVID-19 analizu. Program, uz praktične primere iz prakse domaćih organizacija, obrazlaže konkretna rešenja kako da se kriza na što efikasniji način savlada, posledice krize ublaže i osigura dalji razvoj organizacije kroz prave odluke.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Pojam odlučivanja
 • Specificnosti i proces kriznog odlučivanja
 • Vrste kriznih odluka
 • Ograničena racionalnost u kriznom odlučivanju
 • Kvalitativne tehnike odlučivanja
 • Kvantitativne tehnike odlučivanja
 • Česte greške u procesu kriznog odlučivanja
 • Kreativnost u odlučivanju
 • Inovativnost i preduzetničko odlučivanje za period nakon krize
 • Interno preduzetništvo kao izvor pametnih odluka
 • Lično krizno odlučivanje
 • Inteligencija donosioca odluke
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Vešto vođene diskusije
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

Polaznici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Trajanje: 4h i 30min

Lekcija: IV

Testovi: Da

Sertifikat: Da

Sertifikat: