ZAŠTO OVAJ TRENING?

Integralni pristup poslovanju, kroz usaglašavanje poslovne strategije i poreskog planiranja kao krajnji rezultat ima poreske uštede. Usvajanjem poreske strategije, Vaša kompanija može ostvariti minimalnu poresku obavezu, u potpunosti usaglašenu sa zakonskom regulativom. Vođeni iskustvom, možemo Vam pomoći da bolje razumete poreske efekte donetih odluka, iskoristite skrivene mogućnosti za ostvarenje poreskih ušteda, optimizujete poresku stopu ili uvedete interni sistem za upravljanje transfernim cenama na svim organizacionim nivoima.

Bilo da osnivate preduzeće, planirate razne transakcije ili statusne promene (spajanje, pripajanje, prodaja  udela, akcija i sl.) ili samo želite da umanjite svoje lične izdatke za poreze, naš iskusan tim predavača preneće Vam neophodno znanje i iskustvo da optimizujete poresko opterećenje.

 

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

Sadržaj treninga prilagođava se industriji u kojoj poslujete, odnosno učesniku ili preduzeću čijim učesnicima se održava trening. Pored teorijskog i praktičnog dela treninga, od nas dobijate i brojne konsultantske praktične savete.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Šta je poreska optimizacija
 • Usaglašavanje poslovne strategije i poreskog planiranja
 • Razmatranje najpogodnijeg pravnog oblika poslovanja
 • Na koji način se sprovodi proces poreskog planiranja
 • Analiza aktuelnih zakonskih rešenja
 • Šta je EPS (efektivna poreska stopa)
 • Analiza poreskih procedura u preduzeću
 • Poreska optimizacija kroz primer Vaše prakse
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Ciljna grupa: prilagođeno svim nivoima zaposlenih u poslovnoj organizaciji

   Trajanje treninga: 1 dan

   Teme prilagođene stepenu znanja učesnika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: