Filip Stojanović, MSC

Predavač

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu na smeru računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje 2009. i odbranio master rad u oblasti strategijskog finansijskog menadžmenta 2011. godine pod nazivom: Procena vrednosti mete u transakcijama spajanja i pripajanja: Metodološke i strategijske implikacije. Trenutno student doktorskih studija na smeru poslovno upravljanje. Rad na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu započeo je 2016. godine u svojstvu demonstratora. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija i menadžment biran je 2019. godine, na predmetima strategijski menadžment i menadžment projekata.

 

Učestvovao je u realizaciji brojnih studija izvodljivosti, biznis planova, poslovnih strategija, ocene investicija, projekata iz oblasti zaštite konkurencije i drugo.

 

Saradnik Beezy edu lab d.o.o. na edukativnim projektima.