Ivana Micić, MBA

Predavač

Master upravljanja poslovanjem, mentor i trener poslovnih veština. Skoro 20 godina radnog iskustva na menadžerskim pozicijama sa posebnim fokusom na razvoju timova i strateškom planiranju biznisa. Zaposlena na poziciji Rukovodioca filijale u banci.

Iskustvo u akviziciji, portfolio menadžmentu i umrežavanju firmi.

Višegodišnje iskustvo u programima i projektima razvoja veština, kompetencija i znanja kod mladih.

Predsednik parlamenta privrednika PKS, fokusirana na podršku mladim kompanijama.

Učestvovala na više medjunarodnih projekata pod pokroviteljstvom Swiss Agency for development and cooperation SDC,  Tima za socijalno uključivanje Vlade RS, Ministarstva omladine i sporta, IPA…

Kreator programa “Kreativno preduzetništvo” za karijerno vodjenje mladih i razvoj njihovih preduzetničkih veština.

Iskustvo predavača stekla u sledećim poslovnim oblastima:

  • CA trening centar na temu Tehnike prodaje po IFCAM metodologiji;
  • Visoka poslovna škola u okviru programa podrške Start Up učeničkim kompanijama;
  • EU program tržišnog aktiviranja poslovnih potencijala na jugu Srbije;
  • NSZ projekat Unapredjenje inovativnog pristupa u zapošljavanju mladih;
  • EPUS projekat “ Podeli svoje znanje sa mladima kao mentor”;
  • PKS mentoring program podrške preduzećima u prevazilaženju ekonomske krize;

Svoja interesovanja na temu liderstva i soft skills veština usavršila na Donghua University China.

Saradnik Beezy edu lab d.o.o na edukativnom projektima.