Ivona Simić

Gostujući predavač

Preko 20 godina iskustva iz oblasti ljudskih resursa u osmišljavanju i implementaciji svih HR aktivnosti, uključujući selekciju, administraciju, mapiranje trening potreba zaposlenih i kreiranje njihovih godišnjih trening planova, kao i realizaciju velikog broja obuka na pojedinačne HR teme;

Iskustvo u radu sa javnim, neprofitnim i profitnim sektorima na osmišljavanju i implementaciji organizacionih procedura, kreiranju radnih planova, sprovođenju monitoringa, evaluaciji učinka i implementaciji programa vrednovanja učinka, kao i na procesima selekcije, zapošljavanja i evaluacije zaposlenih, osmišljavanju i implementaciji integracionih metoda, poput tim bildinga i slično.

Iskustvo u kreiranju inovativnih trening metodologija i programa, uključujući osmišljavanje trening plana, pripreme trening materijala, sporovođenje velikog broja treninga, kao i evaluacije i implementiranje trening alata;

Dugogodišnje iskustvo u izvođenju i facilitaciji različitih vrsta treninga, uključujući oflajn i onlajn treninge javnog nastupa, treninga za trenere, kao i koučing obuke za grupe i pojedince;

 

Gostujući predavač Beezy edu lab d.o.o. na edukativnim programima.