Miloš Milutinović, MSc

Predavač

Miloš MILUTINOVIĆ, MSc poslovnog upravljanja, finansijski i menadžment konsultant, predavač i trener. Svoje dvadesetogodišnje radno iskustvo u privredi prenosi kroz programe iz oblasti finansija, poslovnog restrukturiranja i upravljanja kriznim menadžmentom. pregovaranja, analitike poslovnog okruženja. Usavršavao se kroz dugogodišnji konsultantski rad u poslovnim sistemima u zemlji i inostranstvu  (Astra simit – BK grupa, Sector Grupa, DP Lux grupa, AX grupa).

 

Specijalizovan na projektima restrukturiranja i transformacije poslovnih sistema, finansijske konsolidacije, kreditnog i finansijskog inženjeringa, upravljanja investicijama, reorganizovanja i unapređenja poslovanja, kao i organizacije uspostavljanja kako finansijskog sektora tako i sektora plana i analize, implementiranja cash flow menadžment koncepta i kontrolinga, upravljanja kriznim menadžmentom

 

Trener poslovnih veština iz oblasti Planiranja i budžetiranja, Finansije za početnike, Kako transformisati poslovni sistem, Upravljanje u periodu krize, Krizni menadžment, Analitika poslovnog okruženja, Kako uspešno pregovarati – iz aspekta finansijskog rezultata.

 

Osnivač i partner Beezy edu lab d.o.o.