ZAŠTO OVAJ TRENING?

Trening je namenjen profesionalcima kojima je potrebno specifično znanje, ali i početnicima u oblasti ocene isplativosti investicionih projekata. Trening pruža mogućnost učesnicima da steknu više znanja o životnom ciklusu projekta, aspektima izvodljivosti, pripreme knjige pretpostavki, oceni isplativosti projekta i brojnim drugim temama.

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

Trening se zasniva na interaktivnom radu, radionicama i praktičnim primerima pomoću kojih se na jednostavan način prikazuju aktuelni teorijski koncepti.

Teme   i  primeri  se  usklađuju  sa  grupom,  a  pokrivaju  se  oblasti  poput:  tehničke,  tržišne  i  finansijske izvodljivosti, pripreme knjige pretpostavki, projekcije finansijskih izveštaja, obračuna finansijskih pokazatelja i korišćenja različitih praktičnih alata koji ostaju učesnicima za primenu u njihvom poslu.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Projekat i životni ciklus investicionog projekta
 • Tehnička izvodljivost projekta
 • Tržišna izvodljivost projekta (tržište nabavke, tržište prodaje)
 • Finansijska izvodljivost projekta
 • Priprema knjige pretpostavki
 • Projekcija finansijskih izveštaja projekta
 • Obračun statičkih, dinamičkih i složenih investicionih pokazatelja
 • Analiza senzitivnosti projekta primenom Monte Carlo simulacije
 • Drvo odlučivanja
 • Optimizacione metode evaluacije
 • Ključni koraci u donošenju finalne investicione odluke
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Ciljna grupa: prilagođeno svim nivoima zaposlenih u poslovnoj organizaciji

   Trajanje treninga: 1 ili 2 dana

   Teme prilagođene stepenu znanja učesnika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: