ZAŠTO OVAJ TRENING?

Marketing kupcima i marketing potrošačima se razlikuju, a opet su neraskidivo vezani. Ima li razlike u marketinškom nastupu ka poslovnim partnerima i u nastupu ka krajnjim korisnicima naših usluga ili proizvoda? Na ovom treningu želimo da odgovorimo na ova pitanja, važna za održivost poslovanja jedne poslovne organizacije.

 

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

Obrađujemo pojmove kupca, klijenata, potrošača i korisnika usluga, iscrtavamo sličnosti i razlike između njih i detaljno prolazimo kroz aktivnosti ponude i tražnje na tržištu, koristeći primere dobre poslovne prakse iz industrija iz kojih dolaze učesnici treninga.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Pojmovi kupca, klijenta, potrošača i korisnika usluga
 • Sile ponude i tražnje – kako nudimo kupcima?
 • Sile ponude i tražnje – kako nudimo krajnjim korisnicima?
 • Stvaranje sinergije između marketinga i prodaje
 • Studije slučaja – Iz industrije učesnika treninga

 

NAPOMENA: OVAJ TRENING JE RADIONIČKOG TIPA I  SASTOJI SE OD INTENZIVNOG PRAKTIČNOG RADA NA STUDIJAMA SLUČAJA IZ INDUSTRIJE UČESNIKA.

Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Ciljna grupa: komercijalni sektor, sektor nabavke, sektor marketinga

   Trajanje treninga: 1 dan

   Teme prilagođene stepenu znanja učesnika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: