ZAŠTO OVAJ TRENING?

Marketing percipiran kao reklama stvara nedoumice u razmišljanjima zaposlenih u ne-marketing sektorima  u poslovnim organizacijama. Šta li to Marketing uopšte radi osim što „pušta reklame“ i pravi Reklamni materijal? Želja nam je da na ovom treningu pojasnimo ulogu marketinga kao „biznis integratora“,  kako svrhe poslovanja jedne organizacije, tako i shvatimo šta je to uticaj marketinga kako na poslovnu organizaciju, tako i na poslovno okruženje, i na kraju, a najvažnije, na klijenta koji našu uslugu/proizvod koristi.

 

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

Kroz konkretne primere iz industrije učesnika i primerima iz njihove kompanije dajemo jasnu sliku čime se marketing bavi, koja je njegova svrha i najvažnije, šta je njegova međuzavisnost sa sektorom u kome konkretan učesnik programa radi.  Želja nam je da učesnici na ovom treningu dobiju veću dozu razumevanja vrednosti marketinga: kako upotrebne, tako i dodatne vrednosti koju marketing za poslovnu organizaciju stvara.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Definicija i ciljevi marketinga
 • Osnove marketing miksa
 • Proizvod, Cena, Distribucija, Promocija
 • Segmentacija tržišta
 • Targetiranje ciljne grupe
 • Pozicioniranje proizvoda/usluge
 • Kanali komunikacije
 • Studije slučaja: Primeri dobre prakse iz industrije učesnika treninga
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Ciljna grupa: rukovodioci sektora (osim marketing sektora)

   Trajanje treninga: 1 ili 2 dana

   Teme prilagođene stepenu znanja učesnika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: