Planiranje

Q: Kako da planiram kada je ovako neizvesno?

A: Planovi su se izmenili. Kada se dese neočekivani događaji, oni na koje ne možemo da utičemo, naši planovi se menjaju, kao i prioriteti.

Vidim dva ključna pitanja na koja bi trebalo da odgovorim:

LTP* – Na dugoročnom planu, a vezano za svaki trenutak u toku dana prvo i osnovno je da dogovorim sa sobom plan – kako ostati živ i zdrav, kao i moje najbliže okruženje? Kada to osmislim, idem dalje po poslovnoj prioritetnoj listi i iscrtavam put planu poslovnih aktivnosti, usklađujući ih sa okruženjem, mojim timom, partnerima, klijentima – svim zainteresovanim stranama.

STP** – Na dnevnom planu, opet vezano za dugoročni plan, šta radim i kako se ponašam da mi dan bude ispunjen i smislen?

Možemo li da stvari postavimo na sledeći način?

Prvi dan plana je dan 1 „kada ovo prođe“.

Taj dan je početak „rollout***“ plana koji se razvija unedogled, „do kraja sveta i veka“ .

Da li možemo da vizualizujemo taj dan i opišemo šta sve radimo tog dana?

Daću primer šta ću ja da uradim.

Pozvaću najmanje 20 klijenata, sa nekima verovatno neću uspeti da se čujem jer će biti zauzeti, ali ću svima njima poslati ili email ili kratku poruku (sms, viber,whatsapp ili slično) i čestitati nam svima što se vraćamo u redovni način poslovanja.

Iz razgovora ili njihovih odgovora, dogovorićemo audio, video ili sastanke „licem u lice“, u zavisnosti od mogućnosti i smisla i krenuti da razvijamo međusobne planove za nastavak saradnje. 

Zatim ću u sledećih nedelju dana detaljno isplanirati poslovne aktivnosti sa onima sa kojima sam se dogovorio, a zatim najkasnije u mesec dana krenuti u realizaciju. Ove aktivnosti će se multiplikovati do mere da ću moći da napravim i godišnji, operativni plan. Eto, ja na sve ovo gledam sa velikom dozom optimizma.

Pitanja koja postavljam su sledeća:

Možemo li da vizualizujemo mesec, kvartal i godinu na isti ili sličan način?

Koliko je postojeći plan koji imamo, kako Operativni (godišnji budžet) tako i Strateški ako ga imamo, oštećen sadašnjom situacijom?

Kako postavljamo aktivnosti, budžete, posledice i kontinuitet poslovanja u kontekst „kontrole štete“?

Možemo li da u novi Operativni i Strateški plan uvrstimo i stavku „kontinuitet poslovanja“ kao buffer, kao rezervu za situacije kao što je ova koja nas je sve zadesila? Neplanirani događaji, nestandardne situacije?

Možemo li na taj način da bolje isplaniramo naše akcije, reakcije, ponašanja i stavove u budućnosti?

Siguran sam da imamo odgovore i na ova pitanja. Svako pojedinačno, na sebi svojstven i situaciono primenjiv način.

Ključne teze: Današnji krizni plan postaje redovni plan za budućnost. „Crisis is the new normal“.

STP* short term plan – kratkoročni plan

LTP**long term plan – dugoročni plan

rollout***razvoj, razvijanje