Krizno upravljanje ljudima i timovima

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Zatvoreno

Kako se ljudima i timovima upravlja u vreme krize i ima li razlike u upravljanu u krizi i van krize, teme su koje obrađujemo u ovom programu.

U upravljanju ljudima u krizi, mišljenja smo da je prvi prioritet određivanje i jasno komuniciranje svrhe i smisla organizacije kao i način njenog funkcionisanja. Da bismo dobili pravilni nivo angažovanosti zaposlenih u kriznim situacijama, neophodno je da se pravilno organizujemo i uspostavimo pravi nivo kontrole, naročito kroz sistem međusobne brige i poverenja.

Budući da je kriza ništa drugo nego promena, izlazak iz rutinskog i svakodnevnog stanja, upravljanje ljudima i timovima u krizi je upravljanje promenama i pravilno prilagođavanje pojedinaca i timova novonastalim situacijama.

Program je kreiran sa pažnjom da pruži odgovore, primenljive alate i konkretne savete u svim kriznim situacijama. Modul Krizno upravljanje ljudima i timovima delimično pokriva i aktuelnu COVID-19 analizu. Program, uz praktične primere iz prakse domaćih organizacija, obrazlaže konkretna rešenja kako da se kriza na što efikasniji način savlada, posledice krize ublaže i osigura dalji razvoj organizacije kroz kvalitetne međuljudske odnose.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
  • Smisao i svrha organizacije u krizi
  • Angažovanost zaposlenih u kriznim situacijama
  • Organizovanje i kontrola tima u nestandardnoj situaciji
  • Upravljanje timom u procesu promena
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

  • Testove znanja
  • Studije slučaja
  • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
  • Vešto vođene diskusije
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

Polaznici koji završe program stiču:

  • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
  • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Trajanje: 2h i 30 minuta

Lekcija: IV

Testovi: Da

Sertifikat: Da

Sertifikat: