Stres menadžment

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Zatvoreno

Lekari kažu da stres ne možemo da eliminišemo, ali da značajno možemo da ga smanjimo.

Sagledaćemo stres iz poslovne perspektive i razmisliti o mogućnostima promena naših viđenja i stavova u vezi sa njim. Razložićemo vrste, faktore i simptome stresa, njegove posledice i rizik sagorevanja na poslu. Razmislićemo o tome ko nam u stvari stvara stres na poslu, jesmo li to mi sami i šta je to naše radno okruženje i kakvo nam opterećenje ono stvara.

Pričaćemo o balansu između života i posla ali i o tehnikama za smanjenje nivoa stresa kroz zdravu ishranu, odmor, san i fizičku aktivnost.

Upravljanje vremenom, prioritetima i multitasking imaju važnu ulogu u upravljanju stresom, a kako gledamo na njih, pričaćemo u jednom delu programa.

I na kraju, pričaćemo o energetskim vampirima i anti-stres ljudima, pritisku koji sami sebi stvaramo, težnji za savršenstvom i strahu od neuspeha.

Program je kreiran sa pažnjom da pruži odgovore, primenljive alate i konkretne savete u svim kriznim situacijama. Modul Stres menadžment delimično pokriva i aktuelnu COVID-19 analizu. Program, uz praktične primere iz prakse domaćih organizacija, obrazlaže konkretna rešenja kako da se kriza na što efikasniji način savlada, posledice krize ublaže i osigura dalji razvoj organizacije kroz pravilan stres menadžment.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
  • Osnovne odrednice i elementi individualnog stresa
  • Tehnike upravljanja stresom
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

  • Testove znanja
  • Studije slučaja
  • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
  • Vešto vođene diskusije
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

Polaznici koji završe program stiču:

  • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
  • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Trajanje: 2h

Lekcija: II

Testovi: Da

Sertifikat: Da

Sertifikat: