Ovaj trening je najlogičnije izvesti online. Svakako ga je moguće izvesti i kao otvoreni ili in-house, online ili u učionici, kao i u blended formi, tj.kombinacijom F2F i online.

 

Cilj treninga:

Obraditi nove načine rada u uslovima rada od kuće i rada sa „virtuelnim“ timovima, kao i timovima „na daljinu“.

 

Ishod treninga:

Učesnici imaju mogućnost da organizuju svoj rad na drugačiji, inovativniji, dinamičniji i disciplinovaniji način prilagođen nestandardnim uslovima rada.

 

Ciljna grupa:

Svi zaposleni, sa posebim dodatkom teme za rukovodioce timova ukoliko su oni posebna grupa učesnika.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Novi načini organizovanja posla
 • Faktori virtuelne komunikacije
 • Izazovi rada od kuće – neorganizovanost
 • Izazovi rada od kuće – nepoverenje
 • Izazovi rada od kuće – nedostatak otvorene komunikacije
 • Izazovi rada od kuće – nedostatak posvećenosti
 • Model efikasnog virtuelnog rada – 4T model
 • Dodatak za rukovodioce timova – tips and tricks dinamičnom “remote” vođenja
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time
 • Kratke edukativne filmove
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne razvojne planove.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Ciljna grupa: srednji nivo menadžmenta

   Trajanje treninga: 1 dan

   Teme prilagođene stepenu znanja učesnika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: