ZAŠTO OVAJ TRENING?

Korporativna kultura, podneblje i mentalitet samo su neki od razloga zašto je ova tema interesantna. Da li je biti skroman kada si na vrhu organizacije mana ili vrlina? Da li je „biti skroman lider“ uopšte moguće na našim prostorima?

 

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

Bavimo se mogućnostima promene ponašanja cele poslovne organizacije putem promene ponašanja poslovnog lidera i primene koncepta „skromnog liderstva“ (Humble Leadership). Primerima iz poslovne prakse obrađujemo teme ponašanja, poslovne etikecije, etike i estetike modernog lidera kao i primene celokupnog koncepta u organizaciji a zatim i njenim uticajem na širu poslovnu i društvenu zajednicu.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Šta je suprotnost „skromnom“ lideru?
 • Koje karakteristike krase „skromnog lidera“
 • Etičke komponente
 • Estetske komponente i etikecija
 • Mogućnosti za primenu
 • Uticaj na širu poslovnu i društvenu zajednicu
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Ciljna grupa: srednji i viši nivo menadžmenta

   Trajanje treninga: 1 dan

   Teme prilagođene stepenu znanja učesnika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: