Marketing je poslovna disciplina visokog značaja za organizacije u tržišnoj privredi, posebno u savremenim uslovima globalizacije i intenzivne konkurencije. Fokus treninga je na osnovnim konceptima marketinga, alatima, instrumentima na kojima počiva i njihovoj primeni, kao i primeni marketinga u svakodnevnom poslovanju. S obzirom na rastući značaj discipline, postavljamo marketing u prvi plan poslovnih aktivnosti, dovodimo u vezu marketing koncepte i strategiju, a polazna i završna tačka jesu potrošači.

Treninzi iz Marketinga su namenjeni zaposlenima u komercijalnim, prodajnim, marketing timovima kao i sektorima nabavke i logistike. Za treninge vođenja marketing timova, ciljna grupa su menadžeri i direktori timova. Učesnici mogu biti potpuni početnici u aktivnosti marketinga, ali i profesionalci u bilo kojoj privrednoj grani, institutima, obrazovnim institucijama, međunarodnim organizacijama, NGO, sportskim udruženjima i organizacijama.

Trening  se zasniva na teorijskom konceptu marketinga, ali je fokusiran na praktične poslovne situacije, a kroz studije slučaja, praktične vežbe i radionice učesnici dobijaju set alata i dokumenata za svakodnevni rad.

Kroz trening, učesnici će imati priliku da savladaju osnove marketinga, ključne koncepte, prepoznaju i primene elemente marketing miksa, nauče kako da vode prodajne timove i na koji način da izgrade lojalne kupce.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Marketing je biznis – biznis je marketing
 • Marketing planiranje – istraživanjem u kontekstu i razvojem proizvoda/usluge do dodatne vrednosti (model ISKRA)
 • Integrisani marketing u kontekstu poslovne organizacije
 • Marketing mix u praksi – Studije slučaja
 • Digitalni marketing – ključni kanali savremene marketing komunikacije
 • Marketing komjuniti i marketing influens
 • Životni ciklus proizvoda ili usluge
 • Lojalnost i održivost proizvoda ili usluge za rukovodioce marketing timova – Upravljanje visokoefekikasnim marketing timovima
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   E-obuka

   Materijali za samostalni rad

   Teme prilagođene stepenu znanja učesnika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: