Komunikacija u poslovnom kontekstu podrazumeva korišćenje različitih tehnika i poštovanje pravila i standarda profesionalnog ponašanja u poslovnom svetu. Unapredite veštine komunikacije Vaših zaposlenih kroz učenje o različitim tehnikama verbalne i neverbalne komunikacije, uz poštovanje međunarodnog poslovnog protokola.

Trening je namenjen najvišem i srednjem nivou menadžmenata svih tipova organizacija iz korporativnog, javnog i neprofitnog sektora. Unapređenje veštine komunikacije i tehnika poslovne komunikacije, uz razumevanje pravila međunarodnog poslovnog protokola vodi jačanju kapaciteta za adekvatno eksterno i interno komuniciranje zaposlenih.

Trening se realizuje kroz predavanja i interaktivnu diskusiju, uz analizu primera dobre i loše prakse, rešavanje konkretnih zadataka u grupama i igru uloga koje se polaznicima zadaju.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Poslovna komunikacija kao osnov identiteta, imidža i reputacije organizacije
 • Proces poslovne komunikacije i prevazilaženje prepreka uspešnoj komunikaciji
 • Tehnike verbalne komunikacije
 • Tehnike neverbalne komunikacije i profesionalni imidž
 • Asertivna komunikacija
 • Osnovna načela poslovnog protokola
 • Vođenje poslovnog razgovora
 • Tehnike uspešnog javnog nastupa
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice