Ovaj trening je moguće izvesti kao otvoreni ili in-house, online ili u učionici, kao i u blended formi, tj.kombinacijom F2F i online.

 

Cilj treninga:

Iscrtati pravila savremene poslovne kulture, kako tradicionalne, tako i digitalne. Kako usmene,
tako i pismene.

 

Ishod treninga:

Učesnici su sposobni da razumeju važnost pravilnog poslovnog ponašanja, u svakom delu
poslovnog procesa, u intereakciji sa svim zainteresovanim stranama.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Pojam poslovne kulture
 • Primeri poslovne (ne)kulture
 • Poštovanje svih zainteresovanih strana
 • Poslovna kultura i employer branding
 • Poslovna kultura i korporativna kultura
 • Uticaj poslovne kulture na performans zaposlenih
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Ciljna grupa: prilagođeno svim nivoima zaposlenih u poslovnoj organizaciji

   Trajanje treninga: 1 dan

   Teme prilagođene stepenu znanja učesnika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: