E-obuka je savremeni način za prenos veština putem digitalnih kanala komunikacije. Obuka putem interneta ima jednak učinak kao i tradicionalan način obuke, samo pruža dodatne mogućnosti u organizaciji Vašeg vremena i udobnosti prostora koji sami odaberete, važno je samo da u dogovoreno vreme budete uz svoj računar, tablet ili telefon. Okruženje je tako napravljeno da svaki polaznik ima isto iskustvo i sve mogućnosti kao da je i fizički u prostoru sa trenerom. Videćete i čućete predavača uživo, moći ćete da se uključujete u diskusije, postavljate pitanja predavaču i komunicirate sa ostalim učesnicima u grupi. Tipično, treninzi izgledaju tako što vidite predavača i njegov ekran, kako biste mogli da pratite čitav postupak, čujete i vidite njegova predavanja, komentare i pitanja svih drugih polaznika. Mogućnost da vidite predavača i prezentaciju u isto vreme ostavlja isti ishod kao i tradicionalni programi licem u lice. U ponudi je više 40 treninga.

Koncept nastave se sastoji od:

 • Vežbi
 • Testova
 • Predavanja

 

Virtuelna učionica za manju grupu polaznika gde treneri putem video linka uz korišćenje najsavremenije opreme (kamera, mikrofona, pametne table) u realnom vremenu organizuju nastavu za Vas.

 

Šta Vam je potrebno da bi mogli da pratite on-line nastavu?

Internet konekcija. Potrebno je da imate kablovski, ADSL ili WiFi internet. Čak i najjeftiniji internet paketi trebalo bi da su sasvim dovoljni da nesmetano pratite obuku.

E-obuka se odvija putem aplikacija:

 • Zoom
 • Skype
 • Microsoft teams

*Detaljan priručnik za korišćenje aplikacija za on-line se nalazi sa desne strane i možete ga preuzeti.

Metodologija rada:

Treninzi koje je moguće realizovati on-line

Beezy edu lab d.o.o. je sve svoje treninge u poslovnoj ponudi učinio dostupnim u kategoriji e-obuka.

U prilici ste da izabrete preko 40 treninga iz naše poslovne ponude. Moguće je realizovati i treninge koje nisu na našoj listi a predstavljaju specijalizovane veštine na upit klijenta.

Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Najsavremenija oprema

   Materijali za samostalni rad

   Teme prilagođene stepenu znanja učesnika

   Priručnik za korišćenje aplikacija:
   Programi iz ove oblast: