Moderan menadžment možemo shvatiti kao proces u čijem centru se nalazi strategija. Izvorno gledano, strategija predstavlja bavljenje skiciranjem plana rada sa precizno određenim pojedinačnim ulogama. Upravo to se može preslikati i na savremeni biznis. Uz pomoć trenera i predavača sa velikim iskustvom, formulišite, vrednujte i implementirajte poslovnu strategiju, naučite tehnike i alate koji se koriste u fazama planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole, postavite sistem upravljanja na bazi performansi, prilagodite se promenama kroz izgradnju podsticajne organizacione kulture, savladajte tehniku upravljanja projektima i naučite kako da utvrdite relevantno tržište u polju zaštite konkurencije.

Trening je zasnovan na univerzalno primenljivoj metodologiji i alatima koji se koriste u svakodnevnoj poslovnoj praksi preduzeća. Teme su namenjene menadžmentu i zaposlenima, kako početnicima tako i iskusnim polaznicima, na svim nivoima organizacione strukture u bilo kojoj privrednoj grani, institutima, obrazovnim institucijama i udruženjima.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Proces planiranja i definisanje ciljeva
 • Formulisanje, implementacija i kontrola definisane strategije pomoću liste usklađenih ciljeva
 • Sistem kontrole, kontrola pomoću finansijskih izveštaja, osnovnih i složenih merila performansi
 • Proces odlučivanja koji se zasniva na kvalitatitnim i kvantitiavnim tehnikama
 • Organizaciona struktura i koordinacija
 • Razumevanje pojma i delegiranje autoriteta, organizacija posla i decentralizacija, podela rada i definisanje organizacionih uloga
 • Pristupi vođstvu i stilovi vođstva
 • Imperativ promene (proces promene u organizaciji, ključne aktivnosti i koraci u procesu upravljanja promenama)
 • Tipovi i promena organizacione kulture kao sastavni deo procesa promena i orijentacije ka ostvarenju rezultata
 • Upravljanje projektima pomoću PMI metodologije
 • Osnove zaštite konkurencije kroz upoznavanje sa zakonskom regulativom, ključnim pojmovima i primerima iz poslovne prakse
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice