Tradicionalna ili digitalna, prodaja je oblast poslovanja zasnovana na konceptu kreiranja dodatne vrednosti kroz finalni proizvod, uslugu, pregovaranje i sporazum o saradnji dve poslovne organizacije. Treninzi iz prodaje su namenjeni zaposlenima u komercijalnim i marketing timovima, kao i sektorima nabavke i logistike. Za treninge vođenja prodajnih timova, ciljna grupa su supervizori, menadžeri i direktori timova. Učesnici mogu biti potpuni početnici u aktivnosti prodaje, ali i profesionalci u bilo kojoj privrednoj grani, institutima, obrazovnim institucijama, međunarodnim organizacijama, NGO, sportskim udruženjima i organizacijama.

Trening  se zasniva na predstavljanju osnovnih koncepata prodaje, tehnikama unapređenja prodaje, kao i na brojnim interaktivnim primerima iz poslovne prakse. Kroz praktične vežbe, studije slučaja i radionice učesnici savladavaju tehnike prodaje, dobijaju set alata i dokumenata koje mogu koristiti u svakodnevnom radu.

Kroz trening, učesnici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa osnovama prodaje, upravljanja prodajnom  ponudom, kupcima/klijentima/korisnicima i asortimanom, prodajnim izveštavanjem, klasičnim i naprednim modelima prodaje i/ili upravljanjem prodajnim timovima, a sve ovo prilagođeno sastavu grupe.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Identifikacija poslovnog konteksta u kome se prodajni proces odvija
 • Definisanje jasnog prodajnog procesa i njegovih elemenata – PUMA model (plan/unite/make/administrate)
 • Priprema prodaje, upoznavanje sa proizvodom/uslugom i kupcem/klijentom/korisnikom
 • Stvaranje prodajnog predloga i konkretizacija prodajnih ciljeva – UPC model
 • Sistemi prodajne administracije (tradicionalni i digitalni – mogućnost primene u vašem CRM-u)
 • Stvaranje odnosa sa klijentima/korisnicima/kupcima
 • Rešavanje prodajnih primedbi kroz Model Cushion i Model Razumevanja
 • Zaključivanje prodajnog procesa
 • Upravljanje visokoefikasnim prodajnim timovima  (za rukovodioce prodajnih timova)
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

Polaznici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice