kao i gostujući predavači: dr Dragan LONČAR, dr Miloš MILOSAVLJEVIĆ, dr Lidija BARJAKTAREVIĆ i mnogi drugi predavači po pozivu…