Dragan PETROVIĆ, MBA


Ela KOSTIĆ, MSc


Miloš MILUTINOVIĆ, MSc

kao i gostujući predavači: dr Dragan LONČAR, dr Miloš MILOSAVLJEVIĆ, dr Lidija BARJAKTAREVIĆ i mnogi drugi predavači po pozivu…