Ovaj trening je moguće izvesti kao otvoreni ili in-house, online ili u učionici, kao i u blended formi, tj.kombinacijom F2F i online.

 

Cilj treninga:

Obraditi prilagođen koncept User Experience-a, prikladan vrsti kupca/klijenta/korisnika usluga i proizvoda.

 

Ishod treninga:

Učesnik ima pravilan pristup rešavanju problema kupca, sa fokusom na razumevanje njegovih potreba i traganjem i postizanjem win-win situacija. Podizanje nivoa empatije u poslovnim odnosima.

 

Ciljne grupe:

Izvršioci, supervizori, menadžeri zaposleni u sektorima prodaje, marketinga i nabavke. U zavisnosti od hijerarhijskog nivoa u organizaciji i iskustva učesnika, trening se prilagođava ciljnoj grupi.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Šta je Customer Service?
 • Strpljivost u radu sa klijentima
 • User Experience koncept sa kupcima i korisnicima
 • Uveravanje ili ubeđivanje, u čemu je razlika?
 • Konflikti sa klijentima
 • Rešavanje primedbi klijenata
 • Upravljanje očekivanjima naših klijenata
 • Vrhunsko poznavanje usluge koju pružamo
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time
 • Kratke edukativne filmove
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne razvojne planove.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

Polaznici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Ciljna grupa: komercijalni sektor, sektor nabavke, sektor marketinga, sektor brige o klijentu, opšte Službe, administratori

   Trajanje treninga: 1 dan

   Teme prilagođene stepenu znanja polaznika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: