Ovaj trening je moguće izvesti kao otvoreni ili in-house, online ili u učionici, kao i u blended formi, tj.kombinacijom F2F i online.

 

Cilj treninga:

Stvaranje povećanog kapaciteta prodajne sile kroz fokusiranje na ključne KPI prodaje (npr.promet,naplata,RUC) kao i načine na koje se do istith na najoptimalniji način dolazi. Definisanje odnosa prema tržištu, kupcima i asortimanu.

 

Ishod treninga:

Učesnik ima dodatan fokus na metriku kojom prati sposobnost tržišta da apsorbuje, kupca da održivo zaradi na našim proizvodima i uslugama, sa posebnom pažnjom ka mogućnostima asortimana ako se istim pravilno upravlja. Učesnik razume važnost merenja kao i usklađivanje prodajnih parametara sa marketinškom strategijom kompanije.

 

Ciljna grupa:

Rukovodioci komercijalnog sektora (prodaja,nabavka,marketing) kao i ključni članovi njihovih timova.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Šta je uticaj prodaje na top i bottom-line rezultate firme?
 • Koji su ključni KPI prodaje?
 • Metrika prodajnog prometa
 • Metrika naplate
 • Metrika RUC-a (ili drugog profitnog prodajnog parametra)
 • Podizanje prodajnog kapaciteta kroz pravilno upravljanje teritorijom i kupcima
 • Podizanje prodajnoog kapaciteta kroz pravilno upravljanje asortimanom
 • Podizanje prodajnog kapaciteta kroz pravilno upravljanje prodajnim promocijama
 • Kontinuirano usklađivanje prodajnih napora sa marketinškom strategijom
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time
 • Kratke edukativne filmove
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne razvojne planove.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

Polaznici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Ciljna grupa: komercijalni sektor, sektor nabavke, sektor marketinga, sektor brige o klijentu, opšte Službe, administratori

   Trajanje treninga: 1 dan

   Teme prilagođene stepenu znanja polaznika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: