ZAŠTO OVAJ TRENING?

 

Svi entiteti  javnog sektora imaju obavezu da uspostave i implementiraju sistem Finansijskog upravljanja i kontrole , koji je propisan  Zakonom o budžetskom sistemu. Ova regulatorna obaveza proistekla je iz potrebe unapređenja domaćeg zakonodavstva i njegovog usklađivanja sa regulativama Evropske unije u sklopu pretpristupnog procesa Srbije u okviru Poglavlja 32 – Finansijski nadzor.

 

Cilj uspostavljanja sistema Finansijskog upravljanja i kontrole je modernizacija entiteta u javnom sektoru u cilju podizanja efektivnosti i efikasnosti poslovanja. Akcenat je na upravljačkoj odgovornosti rukovodstva korisnika javnih sredstava, uspostavljanja efikasne interne finansijske kontrole, sistema upravljanja rizicima kao i nadzorom nad sprovođenju internih kontrola.

 

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

Upoznavanje sa zakonskom regulativnom i zahtevima za uvođenje FUKa i praktičan rad kroz radionicu. Obrađujemo jednu od metodologija implementiranja internih kontrola – metodologija po COSO okviru.

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Zakonski okvir
 • Metodološki okvir za provođenje FUK-a
 • Kontrolno okruženje
 • Upravljanje rizicima
 • Kontrolne aktivnosti
 • Informacije i komunikacije
 • Praćenje i procena sistema
 • Radionica – praktični primeri
 • Interna kontrola vs Interna revizija
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice