Ovaj trening je moguće izvesti kao otvoreni ili in-house, online ili u učionici, kao i u blended formi, tj.kombinacijom F2F i online.

Cilj treninga:

Obraditi osnove koučing pristupa za menadžere i ukazati na njegovu praktičnu primenu u radu sa timovima i pojedincima unutar timova.

Ishod treninga:

Učesnik razume karakteristike i upotrebnu vrednost koučing stila u menadžmentu, kao i komplementarnost sa ostalim stilovima menadžmenta. Zna samostalno da izgradi koučing matricu komunikacije i da meri napredak zaposlenih postignut korišćenjem iste.

Ciljna grupa:

Menadžeri sa odgovornošću za timove i pojedince (people managers).

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Pojam koučinga u poslovnoj praksi
 • Upotrebna vrednost koučinga u vođenju procesa
 • Koučing kao menadžment stil u vođenju ljudi
 • Primeri poslovnih situacija u kojima se koristi koučing stil
 • Jesu li svi ljudi “coachable”?
 • Koučing i “high-performing” timovi
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time
 • Kratke edukativne filmove
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne razvojne planove.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Ciljna grupa: rukovodioci svih nivoa u organizaciji

   Trajanje treninga: 1 dan

   Teme prilagođene stepenu znanja učesnika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: