ZAŠTO OVAJ TRENING?

Želimo da skrenemo pažnju na činjenicu da je samo ona organizacija koja svoje planove usklađuje sa planovima svojih zaposlenih ona koja može da računa na održivi rast. Da li su misija i vizija organizacije nešto što zaposleni razumeju i žive i rade po tim principima, teško je ponekada dokazati. Ipak, smatramo da organizacije koje harmonično planiraju , ujednačeno sa svojim najvećim bogatstvom, sa svojim zaposlenima imaju veće šanse za uspeh od onih koje to ne rade.

 

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

Otkrivamo sve detalje dobrog i pravilnog planiranja, usklađivanja Misije i Vizije kompanije sa Strateškim planom, Strateškog plana sa Operativnim, Operativnog plana sa planovima organizacionih jedinica (OJ), i planova OJ sa planovima zaposlenih u Sektoru. Od plana idemo ka KPI-jevima, od KPI-jeva do individualnih razvojnih planova i nazad. Ispreplićemo sve planove koji su na raspolaganju rukovodiocu i postavljamo ih u Canvas i raznovrsne druge alate planiranja,  gde na jednom mestu možemo da vidimo logiku i međusobnu povezanost istih.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Misija i vizija
 • Vrednosti poslovne organizacije
 • Strateško planiranje
 • Operativno planiranje
 • KPI – ključni poslovni indikatori
 • Kompetencije radnih pozicija
 • Individualni ciljevi
 • Individualni razvojni planovi zaposlenih
 • Canvas svih planova u organizaciji
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Ciljna grupa: rukovodioci svih nivoa u organizaciji

   Trajanje treninga: 1 dan

   Teme prilagođene stepenu znanja učesnika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: