ZAŠTO OVAJ TRENING?

Donošenje odluka je situacija koja u poslovnom domenu definiše jedan od najvećih kvaliteta dobrog menadžera. Koliko pravovremenim odlukama ubrzavamo procese u našoj organizaciji? Čekamo li predugo ili donosimo odluke “preko kolena”? Želimo da rukovodiocima svih nivoa u organizaciji damo dodatne uvide u proces donošenja odluka i skrenemo pažnju na važnost procesa analize činjenica pre nego odluke donesemo.

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

Na interaktivan način prolazimo kroz metodologiju analize problema i obrade podataka važnih za donošenje odluka. Ceo proces prolazimo sistematično i postepeno i određene slučajeve iz poslovne prakse obrađujemo koristeći više različitih metoda. Na taj način pomažemo učesnicima da lakše uoče razlike i sličnosti između raznovrsnih metoda i tako se odrede koje bi metode mogli da najsvrsishodnije koriste u svom poslovnom okruženju.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Analiza problema
 • Obrađivanje činjenica
 • Metodi donošenja odluka
 • Karakteristike kvalitetnih odluka
 • Vrhunski donosilac odluka
 • Case study metod u donošenju odluka
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice