ZAŠTO OVAJ TRENING?

Istraživanja pokazuju da 14% klijenata biva nezadovoljno našim proizvodima ili uslugama, a čak 68% prestane da sarađuje sa nama zbog činjenice da su nezadovoljni tretmanom koji dobijaju. Želite li da predupredite ovakve ili slične situacije sa vašim klijentima? Hajde da zajednički sagledamo šta je to briga o vašim klijentima i može li se podići na još viši nivo, a sa ciljem podizanja njihove lojalnosti ka vašem proizvodu/usluzi.

 

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

Bavimo se ključnim kompetencijama neophodnim za kvalitetan rad sa klijentima, od strpljivosti, preko veština uveravanja, upravljanja konfliktima pa sve do empatije sa klijentom.  Svakako, kroz poznavanje proizvoda ili usluge u cilju fokusiranja na rezultat.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Šta je Customer Care?
 • Strpljivost u radu sa klijentima
 • Uveravanje ili ubeđivanje, u čemu je razlika?
 • Konflikti sa klijentima
 • Rešavanje primedbi klijenata
 • Upravljanje očekivanjima naših klijenata
 • Vrhunsko poznavanje usluge koju pružamo
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

Polaznici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Ciljna grupa: komercijalni sektor, sektor nabavke, sektor marketinga, sektor brige o klijentu, opšte Službe, administratori

   Trajanje treninga: 1 dan

   Teme prilagođene stepenu znanja polaznika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: