ZAŠTO OVAJ TRENING?

 

Pregovaramo u mnogim poslovnim situacijama. Da li smo svesni da smo često u pregovaračkom procesu i da li ponekad pregovarajući manipulišemo ili bivamo manipulisani? Mi verujemo da je veština pregovaranja sa zaposlenima, kolegama, šefovima, kupcima, dobavljačima i drugim stejkholderima u poslovnom okruženju veoma važna pa je stoga obrađujemo do sitnih tančina sa željom da vaše poslovne organizacije boljim pregovaračkim veštinama ne samo ostvare još bolji poslovni rezultat, već i podignu nivo zadovoljstva vaših zaposlenih ili vaših poslovnih partnera.

 

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

 

Kroz praktične radionice, obrađujemo  pregovaračke veštine u svim poslovnim situacijama i postavljamo učesnike treninga u situacije koje stimulišu njihove analitičke sposobnosti, sposobnosti donošenja odluka pod pritiskom, i konačno, iznalaženja prihvatljivih rešenja za sve zainteresovane strane u poslovnom procesu.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Šta jeste a šta nije pregovaranje?
 • Pregovarački kontekst
 • Pregovaračke strategije
 • Analitičke veštine u pregovaranju
 • Komunikacija u pregovaranju
 • Neverbalno pregovaranje
 • Kada ne pregovaramo?
 • Donošenje pravilnih odluka
 • BATNA
 • ZOPA
 • Win-win koncept u poslovnom pregovaranju
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

Polaznici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Ciljna grupa: komercijalni sektor, sektor nabavke, sektor marketinga

   Trajanje treninga: 1 ili 2 dana

   Teme prilagođene stepenu znanja polaznika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: