ZAŠTO OVAJ TRENING?

Komunikacija je neodvojiv deo prodajnog procesa, jer su veštine slušanja, postavljanja pitanja, davanja pravog rešenja za kupca i pravilnog zaključivanja prodaje ono što će odrediti jesu li prodavci u vašoj organizaciji neko sa kim vaši kupci žele i vole da sarađuju.

 

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

Kroz praktične radionice, rastavljamo prodajni proces na sastavne delove i u svakom od delova obrađujemo detalje koji se odnose na komunikaciju između prodavca i kupca. Smatramo da je prodajna komunikacija nešto što će napraviti razliku između prosečnog i natprosečnog prodavca i da će ista u daljoj karijeri jednog poslovnog čoveka odrediti njihovu sposobnost da brane poslovne projekte i inicijative na uverljiviji i argumentovaniji način.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Šta kupci žele?
 • Veština slušanja.
 • Kako saznati šta kupci žele?
 • Veština postavljanja pitanja.
 • Kako dati prodajno rešenje?
 • Veština davanja snažnih odgovora.
 • Kako potvrditi kupovinu?
 • Veštine zaključivanja prodaje.
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

Polaznici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice

   Ciljna grupa: komercijalni sektor, sektor nabavke, sektor marketinga

   Trajanje treninga: 1 dan

   Teme prilagođene stepenu znanja polaznika

   Preuzmite katalog:
   Programi iz ove oblast: