ZAŠTO OVAJ TRENING?

Bilo da su zaposleni angažovani na poslovima menadžera projekata, kordinatora i članova projektnih  timova, eksperata iz određenih oblasti, lidera svojih odeljenja ili samo imaju interesovanje da prošire svoje  znanje u ovoj oblasti i u perspektivi pohađaju PMI profesionalnu sertifikaciju, trening Upravljanje projektima će pomoći da steknu univerzalno primenljiva znanja i veštine.

Trening je u celini kreiran prema PMI metodologiji po kojoj danas radi oko 70% organizacija u svetu i prati  standarde i procese Project Management Instituta – PMBOK® Guide. Učesnici se vode korak po korak kroz pet procesnih grupa, uz paralelno sprovođenje praktične radionice i interaktivne vežbe.

Kod in-house obuka i grupa koje se sastoje od učesnika iz homogenih oblasti, kompletan praktični deo obuke realizuje se na odabranim konkretnim primerima iz njihove prakse čime se maksimizira usvajanje znanja i veština.

 

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

Iniciranje, planiranje i izvođenje projekata u skladu sa zadatim  ciljevima, monitoring realizacije i formalno zatvaranje projekata su neke od tema koje će se predstaviti učesnicima na treningu.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Upravljanje projektom kroz sve faze životnog ciklusa projekta
 • Definisanje zahteva klijenata, ciljeva i resursa za realizaciju projekta
 • Definisanje vremenskog okvira, budžeta i delokruga projekta
 • Razvijanje projektnog plana i balansiranje „gvozdenim“ trouglom
 • Upravljanje projektnim rizicima
 • Ugovaranje i nabavke
 • Komunikacija i upravljanje odnosima sa zainteresovanim stranama
 • Upravljanje promenama, uspostavljanje monitoringa i kontrole ostvarenja projektnih rezultata
 • Procedura terminiranja projekta
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice