ZAŠTO OVAJ TRENING?

Zaštita konkurencije zasniva se na aktuelnim zakonskim propisima i primerima iz domaće i inostrane  poslovne prakse. Trening je namenjen top i srednjem menadžmentu, zaposlenima u prodaji, marketingu,  pravnom sektoru, kao i svim preduzećima koje imaju izražen antikonkurentski rizik u svom poslovanju.

Učesnicima se predstavlja aktuelna zakonska regulativa i prateći propisi, pri čemu je fokus na  praktičnim pitanjima i uticaju zakonskih rešenja na poslovanje preduzeća. Kroz brojne primere iz prakse i studije  slučaja učesnici rešavaju konkretne probleme i pronalaze način da se minimizira rizik povrede konkurencije.

 

ŠTA RADIMO NA OVOM TRENINGU?

Kroz trening učesnici će imati prilike da nauče osnove o zaštiti konkurencije, na koji način se utvrđuje relevantno tržište, kako izbeći zloupotrebu dominantnog položaja, kako se sprovodi nenajavljeni uviđaj, kako kreirati prodajnu politiku usklađenu sa propisima i druga specifična pitanja iz poslovne prakse.

Predavači:

Metodologija rada:

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti
 • Zakonski okvir u delu zaštite konkurencije
 • Utvrđivanje relevantnog tržišta proizvoda i relevantnog geografskog tržišta
 • Zloupotreba dominantnog položaja (zabranjena i dozvoljena praksa)
 • Restriktivni sporazumi
 • Kartelsko dogovaranje
 • Specifična pitanja: ugovori, rabatna politika, objavljivanje informacija, komunikacija sa konkurentima
 • Antitrust compliance programi
 • Studije slučajeva iz domaće i međunarodne poslovne prakse
Kako radimo?

Interaktivno, kroz:

 • Testove znanja
 • Studije slučaja
 • Vežbe, simulacije i igre uloga (role-plays)
 • Ankete i istraživanja real-time (gde to tehničke mogućnosti dozvoljavaju)
 • Vešto vođene diskusije
 • Izlazne dokumente, zaključke i individualne planovima.
Sertifikat

Po završetku treninga, dostavljamo Vam evaluaciju sa preporukama za dalje usavršavanje grupe ili pojedinačnih učesnika programa.

 

Učesnici koji završe program stiču:

 • Materijale za dalji rad i usavršavanje.
 • Sertifikat koji dodeljuje Beezy edu lab d.o.o.

Prijavite se na program:

Pravno lice


  Fizičko lice